Lønn/fakturering

Bedre styring med Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Flere av våre kunder bruker oss til å kjøre lønn og fakturering. Dette forenkler din hverdag slik at du kan konsentrere deg om det som du kan best.

Lønn

Vårt lønnssystem, Huldt & Lillevik, http://www.huldt-lillevik.no/ , er Norges største og beste lønnssystem. Vi kan dermed ivareta din bedrifts viktigste funksjon og samtidig alltid være oppdatert i forhold til alle regler på lønnsområdet. Systemet inneholder alltid de siste endringer fra myndighetene. Vi ivaretar din lønnsfunksjon ved å bruke følgende rutine:
 • Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss.
 • Vi dataregistrerer lønnsgrunnlagene og foretarutkjøring av lønnsslipper i konvolutter.
 • Lønn konteres automatisk i ditt regnskap.
 • Vi kjører utbetalingsliste.
 • Vi beregner skattetrekket for deg.
 • Vi beregner arbeidsgiveravgiften for deg.
 • Vi kalkulerer feriepengene for deg inklusiv 5. ferieuke.
 • Vi utarbeider alle lønns- og trekkoppgaver pr 31.12.
 • Andre rapporter og oppgjørslister etter behov.
Norsk Rådgivning og Regnskap AS kjører ut lønnsutbetalinger for sine kunder hvert år. Vi forenkler hverdagen for deg.

Fakturering

Vi bruker faktureringssystemet til 24SevenOffice. Dette er et av Norges mest fleksible system slik at vi kan ivareta en meget viktig funksjon i din bedrift. Vi ivaretar din fakturering ved å bruke følgende rutine:
 • Du sender fakturagrunnlaget for den enkelte kunde til oss.
 • Vi dataregistrerer fakturagrunnlagene, printer/konvolutterer og sender fakturaene til dine kunder.
 • Omsetningen konteres automatisk i ditt regnskap.
 • Vi registrerer alle kundeinnbetalinger.
 • Vi Kjører kunde-purringer.
 • Vi lager rapporter etter behov.
Norsk Rådgivning og Regnskap AS kjører fakturering for sine kunder hver måned. Denne tjenesten utfører vi nettopp for å forenkle hverdagen for deg.
Medlem Regnskap Norge
Skedsmo
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Vestvollveien 30 A
2019 Skedsmokorset
tlf: 64 83 58 50
faks: 64 83 58 51
jan-ove@norskregnskap.no
Brumunddal
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Brugata 19
Postboks 43
2380 Brumunddal
tlf: 62 36 50 90
faks: 62 36 50 91
rita@norskregnskap.no
Årnes
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Drognestoppen 2
2150 Årnes
tlf: 63 90 30 60
faks: 63 90 30 61
karina@norskregnskap.no