Linker

Lover og regler

Lovdata: www.lovdata.no
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.

Statens informasjonstjeneste: www.si.dep.no
Hjelp til å finne frem i staten og offentlig informasjon.

Søke- og svartjeneste. Brosjyreoversikt.

Stortingets informasjonstjeneste: www.stortinget.no
Hva skjer på Stortinget? Saker til behandling. Spørretimen.
Innstillinger, beslutninger.

Finansdepartementet: www.finans.dep.no
Skatter, avgifter. Lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger. Norsk økonomi.

ODIN - Det offentliges informasjonstjeneste: odin.dep.no
Felles informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Linker til alle departementene. Informasjon om statsforvaltningen. NOU'er, proposisjoner og meldinger.

Kredittilsynet: www.kredittilsynet.no
Bl a informasjon om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Skatter og avgifter

Myndighetenes rapporteringsportal: www.altinn.no
Innrapportering av mva, selvangivelser, aksjonærregister mm.

Skattedirektoratet: www.skatteetaten.no
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser og beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, oversikt publikasjoner.

RISK-registeret: www.skatteetaten.no/personer/risk/
Det sentrale register med opplysninger om RISK-beløp; søk på selskap.

Toll- og avgiftsdirektoratet: www.toll.no
Regler om toll og avgift, tollsatser, omregningskurser, småbåtregisteret.

Statens reiseregulativ: balder.dep.no/aad/publ/reiser/
Statens satser mv for reiser i inn- og utland (kost-, losji-, bilgodtgjørelse mv).

Diverse

Norges autoriserte regnskapsføreres forening: www.narf.no

Norges Bank: www.norges-bank.no/stat/valutakurser
Valutakurser.

Oslo Børs: www.ose.no
Børskurser, indekser, statistikk, "observasjonstjeneste" mm.

Forbrukerrådet: www.forbrukerradet.no
Sjekkliste ved boligkjøp, kjøps- og leiekontrakter bolig, andre kontrakter.

Oslo skifterett: www.tdn.no/osloskifterett
Råd om skilsmisse, separasjon, skifte og arv. Prisliste over skiftekostnader.

Trygdeetatens informasjonssider: www.trygdeetaten.no
Trygderettigheter - regler og satser. Dekning i utlandet. Temabrosjyrer. Blanketter.

Brønnøysundregistrene: www.brreg.no
"Spør oss" om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser mm.
Gir også generell orientering om regnskap, skatt, valg av selskapsform mm.

Statens elektroniske blankettarkiv: blanketter.ft.dep.no
Stiftelsesdokument for aksjeselskap, ligningsskjemaer, søknadsskjemaer for bevilling mm.

Gyldendal Rettsdata: www.rettsdata.no
Norsk Elektronisk Skattebibliotek: Et oppslagsverk med søkemuligheter som gir deg svar på dine skattespørsmål enkelt og raskt.
Forsøk et gratis prøveabonnement og ta også en titt på andre produkter.

Norge.no: norge.no/
En offentlig portal som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.


Medlem Regnskap Norge
Skedsmo
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Vestvollveien 30 A
2019 Skedsmokorset
tlf: 64 83 58 50
faks: 64 83 58 51
jan-ove@norskregnskap.no
Brumunddal
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Brugata 19
Postboks 43
2380 Brumunddal
tlf: 62 36 50 90
faks: 62 36 50 91
rita@norskregnskap.no
Årnes
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Drognestoppen 2
2150 Årnes
tlf: 63 90 30 60
faks: 63 90 30 61
karina@norskregnskap.no