Your address will show here +12 34 56 78
Lønn

Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi dataregistrerer lønnsgrunnlagene og foretar utkjøring av lønnsslipper i konvolutter.

Fakturering

Vi bruker faktureringssystemet til 24SevenOffice. Dette er et av Norges mest fleksible system slik at vi kan ivareta en meget viktig funksjon i din bedrift.

Vil du vite mer?