fbpx
Your address will show here +12 34 56 78
Rådgivning

Med dagens stramme marginer er det enda viktigere å effektivisere og optimalisere din virksomhet. Vi i Norsk Regnskap kan bistå deg i denne prosessen. Våre medarbeidere kan videre bistå med en lang rekke andre oppgaver som for deg vil være totaløkonomisk lønnsomt.

Rådgivningstjenester:

     Firmaetablering
     Ledelse og drift av selskap
     Finansiering
     A
nalyser
     B
enchmarking             
     Styrearbeid

Økonomistyring

Trenger du hjelp med budsjettering? Norsk Regnskap utfører realistisk budsjettering for din virksomhet slik at du får et godt grunnlag for å treffe gode økonomiske beslutninger hurtig.

Tjenester innen økonomistyring:

     Rutine-effektivisering
     Business control   
     Interne rutiner
     Regnskapsanalyser    
     Budsjettering
     Likviditetsanalyser
     Utleie av økonomisjef    
     Vikartjenesten innenfor økonomi og regnskap

Vil du vite mer?