Lønnskjøring - Vi forenkler din hverdag

Vi tar oss gjerne av lønnskjøring og fakturering for deg som ønsker en enklere hverdag med mer tid til å forbedre og utvikle virksomheten og dets kjerneområder. Når vi utfører lønnskjøring bruker vi et system fra Huldt & Lillevik. Dette er Norges største og beste system for lønnskjøring slik at vi på best mulig måte kan ivareta en av de viktigste funksjonene i bedriften. Ved å alltid være oppdatert i forhold til alle regler på lønnsområdet, sørger systemet for at din lønnskjøring alltid er i tråd med myndighetenes forskrifter og lover.

Rutinen ved lønnskjøring foregår ved at du først sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss, og så sørger vi for å dataregistrere disse og kjører ut lønnsslipper i konvolutter. All lønnskjøring konteres automatisk i ditt regnskap, innen vi kjører ut en utbetalingsliste og beregner skattetrekk, arbeidsgiveravgift og kalkulerer feriepenger. I tillegg utarbeider vi alle lønns- og trekkoppgaver, samt andre rapporter og oppgjørslister etter behov.

Når vi utfører fakturering bruker vi Visma Global, som er Norges med fleksible system og kraftige system for Windows. Dette systemet er komplett og dekker de fleste behov innen regnskap, reskontro, inkasso, ordre, lager, bestilling og andre generelle ADB-rutiner.

Medlem Regnskap Norge
Skedsmo
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Vestvollveien 30 A
2019 Skedsmokorset
tlf: 64 83 58 50
faks: 64 83 58 51
jan-ove@norskregnskap.no
Brumunddal
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Brugata 19
Postboks 43
2380 Brumunddal
tlf: 62 36 50 90
faks: 62 36 50 91
rita@norskregnskap.no
Årnes
Norsk Rådgivning og Regnskap AS

Drognestoppen 2
2150 Årnes
tlf: 63 90 30 60
faks: 63 90 30 61
karina@norskregnskap.no