Årsregnskap

Årsregnskap er en aktivitet alle bedrifter må levere hvert år. Et årsregnskap har strenge formkrav som må etterfølge reglene i Regnskapsloven. Et årsregnskap er et offentlig dokument som inneholder en oversikt over virksomhetens inntekter og kostnader. Spesielt for små bedrifter og nyoppstartede virksomheter kan et årsregnskap være en tidkrevende oppgave å utføre, da det er mye man skal sette seg inn i.

Årsregnskap ved bruk av moderne teknologi

Norsk Regnskap lager årsregnskap for en rekke virksomheter, som derfor kan bruke sin tid og konsentrasjon til å arbeide med det som er bedriftens kjerneområde. Vi bruker moderne teknologi og ved hjelp av erfarne regnskapsførere, sørger vi for at ditt årsregnskap oppfyller alle krav og regler fra myndighetene.
Spesielt om du skal starte en ny virksomhet, og ikke har ønsker å bruke mye tid på å sette deg inn i et komplekst regnskapslandskap, kan det være mye å hente ved å bruke våre tjenester.
I tillegg til å utføre årsregnskap inkluderer våre regnskapstjenester også fakturering, lønnskjøring, økonomisk rådgivning, budsjettering, hjelp med firmaetablering og likviditetsanalyser. Med dagens økonomiske situasjon blir det stadig viktigere å effektivisere og optimalisere din virksomhet, og her kan våre medarbeidere bistå med en lang rekke tjenester som vil være totaløkonomisk lønnsomt for deg.

Trenger du hjelp med regnskapet?