Permitteringer som følge av Koronaviruset?

Permitteringer som følge av Koronaviruset?

Permittering kan benyttes i perioder hvor bedriften på grunn av arbeidsmangel ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Driftsforstyrrelse med stopp i leveranser kan medføre mangel på arbeid. Videre kan virksomheten pålegges å holde stengt på grunn av risiko for...
Koronasituasjonen: utfordringer og tiltak

Koronasituasjonen: utfordringer og tiltak

UTFORDRINGER OG TILTAK Vi blir alle berørt av COVID-19, enten direkte eller indirekte. Det iverksettes nå kraftige tiltak. Det handler først og fremst om helse. På sikt vil det også handle om økonomi. For mange kan de økonomiske konsekvensene av situasjonen bli...
Optimalt resultat? Råd om årsregnskapet

Optimalt resultat? Råd om årsregnskapet

Det er tid for å ferdigstille regnskapet for 2019. Med engasjement og riktig kunnskap kan Norsk Regnskap rådgi deg slik at du får utnyttet alle de muligheter som finnes. Rådgivning kan blant annet omfatte: Tiltak for å forbedre resultat Tiltak for å bedre likviditet...
AS Sinus skifter navn til Norsk Regnskap Oslo AS

AS Sinus skifter navn til Norsk Regnskap Oslo AS

Vi er det samme selskapet (bare med nytt navn), de samme medarbeiderne, den samme leveransen og samme gode kundekontakt. I tråd med strategi og framtiden Parallelt med at Sinus har fått ny daglig leder, skifter selskapet navn til Norsk Regnskap Oslo AS fra 1. november...
Ny daglig leder i AS Sinus

Ny daglig leder i AS Sinus

Bjørn-Wiggo Renø blir ny daglig leder for Norsk Regnskap sitt kontor i Oslo, AS Sinus, etter Ivar Wallin mandag 23. september. Vaktskifte – et planlagt lederbytte I over 30 år har Ivar Wallin vært daglig leder i regnskapsbyrået AS Sinus. Han var med og startet...
Bli kjent med vår kollega Gunhild Wormdal

Bli kjent med vår kollega Gunhild Wormdal

Hva jobber du mest med? Jeg har fullt ansvar på nesten alle kundene mine. Det er alt fra bokføring til avstemming av saldobalanse samt rapporter til myndigheter som mva, skatt og arbeidsgiveravgift. I tillegg til dette tar jeg årsoppgjør på mange av kundene mine. Hva...