Your address will show here +12 34 56 78
Fakturering
Fakturering og lønnskjøring er regnskapstjenester Norsk Rådgivning og Regnskap AS utfører for sine kunder. Ved å la Norsk Rådgivning og Regnskap AS ta seg av all fakturering kan kundene våre konsentrere seg om å utvikle virksomheten sin. En viktig del for en nystartet bedrift er å skaffe flere kunder. Ved å slippe å forholde forholde seg til økonomiske og krevende oppgaver som fakturering blir dette lettere for en bedrift i etableringsfasen å konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. I hvertfall i en startfase av det å starte eget firma kan det være lurt å å la en partner stå for bedriftens fakturering.

Vi bruker faktureringssystemet til 24SevenOffice. Dette er et av Norges mest fleksible system slik at vi kan ivareta en meget viktig funksjon i din bedrift. Vi ivaretar din fakturering ved å bruke følgende rutine:

Du sender fakturagrunnlaget for den enkelte kunde til oss.
Vi dataregistrerer fakturagrunnlagene, printer/konvolutterer og sender fakturaene til dine kunder.
Omsetningen konteres automatisk i ditt regnskap.
Vi registrerer alle kundeinnbetalinger.
Vi Kjører kunde-purringer.
Vi lager rapporter etter behov.

Norsk Rådgivning og Regnskap AS kjører fakturering for sine kunder hver måned. Denne tjenesten utfører vi nettopp for å forenkle hverdagen for deg.

Fakturering i systemet til Visma Global

Når vi fakturerer bruker vi systemet til Visma Global, et av Norges mest fleksible system. Rutinene når vi ivaretar din fakturering inkluderer dataregistrering av fakturagrunnlag, utsendelse av faktura, at omsetning konteres automatisk i regnskapet, registrering av alle kundeinnbetalinger, purringer og utskrift av rapporter etter behov.

Vi ønsker å forenkle din hverdag, og nettopp derfor kjører vi fakturering for våre kunder hver måned.

Når det gjelder lønn bruker vi Huldt & Lillevik som er Norges største og beste lønnssystem. Det bidrar til at vi kan ivareta din bedrifts viktigste funksjon, samtidig som systemet alltid inneholder til siste endringer fra myndighetene.

I tillegg til å kjøre lønn og fakturering, utfører vi også tjenester som årsregnskap, økonomisk rådgivning, hjelp ved firmaetablering, likviditetsanalyser og budsjettering. Vi kan være din virksomhets økonomiavdeling og dermed frigi en masse tid og forenkle din hverdag.

Dersom du har spørsmål omkring fakturering eller noen av våre andre tjenester, er du naturligvis hjertelig velkommen til å kontakte oss via e-post, telefon eller skjemaet på denne nettsiden.
Vil du vite mer?