ID-kontroll av kunder hos Norsk Regnskap

Norsk Regnskap AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

ID-kontroll for privatpersoner

Via knappen under kommer du til skjema (Signant) for validering – for deg som skal valideres som privatperson.

Multivalg for bedrifter - ID-kontroll

For våre bedriftskunder: Følg linken under for validere din eller deres bedrift.