fbpx

Koronaviruset; lønn og permitteringer – hva gjør vi?

Hva må du forholde deg til når bedriften din må permittere? Her ser vi nærmere på hva som gjelder rundt lønn, rutiner og regler.

I Norsk Regnskap har egen lønnsgruppe, med høy kompetanse til å hjelpe bedrifter med lønnsspørsmål. På den måten sørger vi for å levere kvalitetssikret og oppdatert informasjon til våre kunder gjennom hele året.

Ragnhild Amundsen leder lønnsgruppa i Norsk Regnskap, og har her samlet verdifull informasjon vedrørende lønn og covid-19-tiltak. 

Permittering

Permittering kan benyttes i perioder hvor bedriften på grunn av arbeidsmangel ikke kan holde arbeidstakerne med arbeid. Temaet har i det siste blitt aktuelt for mange virksomheter, og lønnsgruppa i Norsk Regnskap tilbyr assistanse ved slike prosesser.

Driftsforstyrrelse med stopp i leveranser kan medføre mangel på arbeid. Videre kan virksomheten pålegges å holde stengt på grunn av risiko for virusspredning. Det er for eksempel mange virksomheter som ikke kan drive virksomheten gjennom at arbeidstakere arbeider fra hjemmekontor. 

Ragnhild og resten av lønnsgruppa i Norsk Regnskap hjelper din bedrift med råd og veiledning i situasjonen dere måtte befinne dere i, også med tanke på permitteringer.

Ta kontakt – vi hjelper deg!

Er du ikke kunde hos oss, men trenger hjelp? Snakk med oss om situasjonen til din virksomhet. Her møter du personlig engasjement og erfarne rådgivere. 

Eksisterende kunder anbefales å kontakte sin regnskapsansvarlige eller Ragnhild ved behov for oppfølging og hjelp.

Nedenfor finner du de mest grunnleggende rådene for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved permittering:

Ragnhild Amundsen i Norsk Regnskaps lønnsgruppe.

Rutine arbeidsgiver – ved permittering

 1. Den ansatte skal varsles i eget skriv og eller allmannamøte. Dette omtales ofte som «permitteringsvarsel».

 2. Utarbeid et skriv for «bekreftelse av arbeidsforhold og permittering» som skal sendes NAV. Her skal virksomhetsnummer legges inn!

 3. Arbeidsgiver må melde fra til NAV om permittering (følg link her). Forside med «bekreftelse av arbeidsforhold og permittering» (NAV 04-08.04) ved massepermittering og permitteringsvarselet. Her skal organisasjonsnummer legges inn.

 4. Sendes inn på papir til ditt NAV kontor.

Rutine arbeidstaker – ved permittering

 • Arbeidstakere som blir permittert må som hovedregel sende inn følgende dokumentasjon til NAV:

* Varsel om permittering

* Skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04)

* De bør også legge ved arbeidsavtale om de har denne

* Kopi av lønnsslipper for å dokumentere lønnen

 

Hvor mye får man i dagpenger ved permittering?

Dagpenger utgjør 100 prosent av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser de 12 siste avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger, eller gjennomsnittet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene.

Det er vedtatt at dagpenger skal utgjøre 100% av lønnen i 20 dager opp til maks 6 G.

Husk at det må betales skatt av dagpenger.

Når NAV beregner dagpengene tar de ikke med inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) for hver periode på 12 måneder, som for tiden er på 101.351,-.

Ta kontakt med din regnskapsfører/kundeansvarlig for eventuelt hjelp med utarbeidelse av permitteringsvarslet og melding til NAV.

 

ARBEIDSGIVERS LØNNSPLIKT REDUSERES

Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 dager før iverksetting. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i de første 15 dagene av en permittering.

Regjeringen har redusert arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager når permittering skyldes korona. Formålet er å redusere arbeidsgiveres kostnader ved permittering slik at de bedre kan tilpasse seg markedssvikt.

ARBEIDSTAKERS VENTEDAGER FJERNES

Etter endringen går ansatte rett over fra lønn til dagpenger uten ventetid. Normalt gjelder 3 ventedager som nå er fjernet. Dette er en forbedring for de ansatte som permitteres.

 

PERMITTERINGSPROSENT REDUSERES

Permitteringsprosent som vilkår for dagpengerettigheter reduseres fra minst 50 % til 40 %. Dette kan bidra til å øke fleksibiliteten ved at det kan benyttes deltidspermittering fordelt på flere ansatte med lavere prosent uten at de ansatte av den grunn taper dagpengerettigheter.

 

PERMITTERING I HOVEDTREKK

 1. Det er arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen om å iverksette permittering basert på saklig grunnlag

 2. Ansatte må varsles om permittering i eget skriv

 3. Ved flere enn 10 ansatte skal NAV varsles om permitteringene

 4. Ved flere enn 50 ansatte er arbeidsgiver pliktig til å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte

 5. Regjeringen har redusert arbeidsgivers lønnspliktperiode fra 15 arbeidsdager til 10 dager etter utløpet av varslingsfristen

 6. Det er anledning å ta opp igjen arbeidet i korte perioder ved behov men arbeidsgiver bør varsle arbeidstaker om gjenopptagelse med 2 dagers frist

 7. Blir den ansatte syk eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan arbeidsgiver forlenge permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet

 8. Ved sykdom vil arbeidsgiver normalt ha ansvar for å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode, men dette er ikke tilfelle i en permittering.

 9. Blir en ansatt syk etter at permitteringen har startet, blir sykepenger utbetalt fra Nav. Ved sykdom vil sykelønn erstatte dagpenger. Ved ferie vil ferielønn erstatte dagpenger.

 10. Normalt kan permittering kan skje inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode og kan avsluttes gjennom varsel fra arbeidsgiver. Dette er nå utvidet.

 11. Arbeidstaker som velger å si opp sin stilling innenfor en permitteringsperiode kan påberope seg 14 dagers oppsigelsestid. Dette gjelder selv om arbeidsmiljøloven eller annen avtale angir annen lengde for oppsigelsestid ved arbeidstakers oppsigelse

 12. Vær oppmerksom på at dagpengerettigheter forutsetter uansett at de som permitteres melder seg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag videre.