Likviditetsanalyse

Formålet med en likviditetsanalyse er å undersøke virksomhetens evne til å kunne betale framtidige løpende utgifter. Med andre ord gir en likviditetsanalyse deg en oversikt og kontroll over virksomhetens pengestrøm både ut og inn, og dermed får du et godt grunnlag til å ta riktige beslutninger om for eksempel nyinvesteringer. Med gode teknologiske hjelpemidler og erfarne regnskapsførere kan vi sørge for å lage en likviditetsanalyse av din virksomhet

For deg med dårlig tid utfører vi en likviditetsanalyse, slik at du kan konsentrere deg om å ta de riktige beslutningene for nettopp din virksomhet. I tillegg til å utføre likviditetsanalyse tilbyr vi blant annet også tjenester som fakturering, årsregnskap, økonomisk rådgivning, budsjettering, lønnskjøring og bistand i forbindelse med nyetablering av firma.

Dersom det er ønskelig kan vi fungere som din økonomiavdeling, og du velger naturligvis selv hvor mye du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi spesialiserer oss på å utføre tjenester som beskytter dine kort- og langsiktige interesser. Herunder alt fra behandling og oppfølging av daglige økonomiske oppgaver til forløpende forretnings-, moms- og skattestrategisk planlegging.

Dersom du har spørsmål om likviditetsanalyse eller noen av våre andre tjenester, er det bare å kontakte oss via telefon, e-post eller skjemaet på disse nettsidene.

Dersom du har spørsmål om likviditetsanalyse eller noen av våre andre tjenester, er det bare å kontakte oss via telefon, e-post eller skjemaet på disse nettsidene.

La oss forenkle din hverdag slik at du kan konsentrere deg om å utvikle virksomhetens kjerneområder.

Vi kan hjelpe deg med likviditetsanalyse