Likviditetsbudsjett

Med et likviditetsbudsjett får du oversikt over inn- og utbetalinger i en spesifikk periode. Det betyr at du med et likviditetsbudsjett på forhånd kan forutse om du har råd til å betale fremtidige utgifter i en gitt periode. Ved hjelp av erfarne regnskapsførere og gode teknologiske hjelpemidler, kan vi lage et likviditetsbudsjett for din virksomhet slik at du har kontroll og oversikt over pengestrømmen.

Et likviditetsbudsjett gjør deg med andre ord bedre egnet til å ta gode beslutninger om framtidige investeringer. I tillegg til å lage likviditetsbudsjett, utfører vi også blant annet fakturering, økonomisk rådgivning, lønnskjøring, likviditetsanalyser og bistand i forbindelse med nyetablering..

Dersom du ikke har tid til ressurskrevende regnskapsoppgaver, tilbyr vi oss å være din helt egen økonomiavdeling. Du velger selv hvor mange av våre tjenester du ønsker å bruke. Vår oppgave er å beskytte dine kortsiktige og langsiktige interesser, noe som inkluderer alt fra behandling og oppfølging av alle daglige finansielle oppgaver til fortløpende forretnings-, moms- og skattestrategisk planlegging.

Om du vil bruke tid på bedriftens kjerneområder, men ønsker et likviditetsbudsjett som gir oversikt og klarhet, ta kontakt med oss på telefon, e-post eller skjemaet her på nettsiden.

Vi kan hjelpe deg med likviditetsbudsjett