Lønn

Vårt lønnssystem, Huldt & Lillevik er Norges største og beste lønnssystem. Vi kan dermed ivareta din bedrifts viktigste funksjon og samtidig alltid være oppdatert i forhold til alle regler på lønnsområdet. SLønn konteres automatisk i ditt regnskap.ystemet inneholder alltid de siste endringer fra myndighetene. Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi registrerer lønnsgrunnlagene, foretar lønnskjøring og sender lønnslipp digitalt på epost til hver ansatt. 

5

Lønn konteres automatisk i ditt regnskap

5

Vi kjører utbetalingsliste

5

Vi beregner skattetrekket for deg

5

Vi beregner arbeidsgiveravgiften for deg

5

Vi kalkulerer feriepengene for deg inklusiv 5. ferieuke

5

Vi utarbeider alle personoppsummeringer pr 31.12

5

Andre rapporter og oppgjørslister etter behov

Norsk Regnskap forenkler hverdagen for deg.

Trenger du hjelp med lønnskjøring?