Bjørn-Wiggo Renø blir ny daglig leder for Norsk Regnskap sitt kontor i Oslo, AS Sinus, etter Ivar Wallin mandag 23. september.

Vaktskifte – et planlagt lederbytte

I over 30 år har Ivar Wallin vært daglig leder i regnskapsbyrået AS Sinus. Han var med og startet byrået i 1989. I samarbeid med eiere og styret ble det tidlig i år avtalt å følge Ivars ønske om å gå helt ut av selskapet i slutten av året.

«Etter mer enn 30 år i bransjen og mesteparten av tiden i Sinus gleder jeg meg til en ny hverdag. Jeg ser fram til roligere dager.» sier Ivar Wallin

Norsk Regnskap har fått god tid til å velge en ny daglig leder som vil være med og ta selskapet videre inn i nye tider. Bjørn-Wiggo Renø er et solid valg med mye og relevant erfaring. Han vil bidra med å utvikle medarbeidere og bygge videre på teamarbeidet i henhold til Norsk Regnskap sin forretningsstrategi.  Vi ønsker ham hjertelig velkommen!

 

Tung kompetanse innen økonomi og ledelse

Den nye daglig lederen, Bjørn-Wiggo Renø kommer fra stillingen som leder for økonomi- og regnskapsseksjonen in Oslo Tingrett. Han har vært en del av stabsgruppen i Oslo Tingrett.

Bjørn-Wiggo er utdannet revisor, er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring innen ledelse og HR. Han har hatt sentrale roller i bla. Norges Taxiforbund, SRI Revisjon og Revisorgruppen As.

 

I tråd med strategi og framtiden

Norsk Regnskap skal med kunnskap og engasjement skape suksesshistorier sammen med våre kunder. Vi er en stolt organisasjon og med våre team av dedikerte rådgivere strekker vi oss litt lenger slik at vi kan være en proaktiv og langsiktig samarbeidspartner for alle våre kunder.

Med Bjørn-Wiggo på laget vil vi og Sinus være godt rustet til fornyelse og tilpasse oss våre kunders behov, også for behov utover regnskap og økonomistyring.

Norsk Regnskap, ved daglig leder Jan-Ove Molle, tok tidlig initiativ til en grundig evaluering av kundenes fremtidige behov med fokus på å styrke selskapets satsing som et regnskapsbyrå som er tilpasset den digitale tidsalder.

«Vi ser at vårt arbeid skaper gode vekst muligheter og bedre hverdag hos våre kunder. Vi bistår med rådgivning innen skybasert regnskapsføring i tillegg til rådgivning i deres daglige virke som for eksempel fakturering, personal, lønn og drift. Kundene opplever å bli avlastet og får mindre dårlig samvittighet. De slipper oppgaver som de må gjøre på toppen av alt annet og kan fokusere på det de kan best. Vi har tro på at Bjørn-Wiggo er den rette lederen for vårt Oslo-kontor og kan få til et slikt samarbeid som gir rom for lønnsom drift og suksesshistorier», sier Jan-Ove Molle.

Trenger du hjelp med regnskapet?