Det er tid for å ferdigstille regnskapet for 2019. Med engasjement og riktig kunnskap kan Norsk Regnskap rådgi deg slik at du får utnyttet alle de muligheter som finnes. Rådgivning kan blant annet omfatte:

  • Tiltak for å forbedre resultat
  • Tiltak for å bedre likviditet
  • Oppfølging av kundefordringer
  • Utbytteberegning
  • Fradrag – muligheter

Vi er hele tiden oppdatert på endringer i lover og regler, og hvordan dette i praksis påvirker ditt regnskap.

Trenger du råd om årsregnskapet?