Rådgivning

Investering i morgendagen

Vi lever med stadig endring og utvikling rundt oss. Mange opplever store endringer som følge av økende digitalisering. Det skjer mye innen teknologiske løsninger og det er nye krav til faglige endringer. Dette kan man ikke ignorere. Det er krevende for en virksomhet å følge med på alle endringene og ikke minst iverksette tiltak så bedriften er oppdatert til enhver tid. De fleste bransjer har stramme marginer som gjør det enda viktigere å se på hvordan man kan optimalisere for å ha en lønnsom virksomhet.

Vi i Norsk Regnskap engasjerer oss hver dag i våre kunders forretning og med vår kunnskap og erfaring bistår med en lang rekke oppgaver som for deg vil være lønnsomt i et helhetlig økonomisk perspektiv.

Vi tar oss tid til å bygge innsikt og forståelse for din virksomhet, dine utfordringer og muligheter. Vi rådgir i dag innen ledelse og drift av virksomheten, med finansiering, vi bistår med rapportering, analyser og benchmarking og i styrearbeid.

5

Firmaetablering

Økonomistyring

Trenger du hjelp med budsjettering? Norsk Regnskap utfører realistisk budsjettering for din virksomhet slik at du får et godt grunnlag for å treffe gode økonomiske beslutninger hurtig.

Tjenester innen økonomistyring: rutine-effektivisering, business control, interne rutiner, regnskapsanalyser, budsjettering, likviditetsanalyser, leie av økonomisjef, vikartjeneste innenfor økonomi og regnskap

Er du interessert i å høre mer om oss?