Bergen

Adresse

Norsk Regnskap As
Greenhouse
Edvard Griegsvei 3 A

5059 Bergen

Telefon

tlf: 951 21 000
dir. tlf: 417 02 374

Bergen

Våre regnskapsførere i Bergen

Jan-Ove Molle

Partner/Daglig leder
Aut. regnskapsfører
tlf: 951 21 000
dir. tlf: 909 53 140

Gunhild Wormdal

Aut. regnskapsfører
tlf: 951 21 000
mobil: 417 02 374

Jørn Slåtten

Leder marked & forretningsutvikling
dir. tlf: 98 23 93 13
marked@norskregnskap.no

Knut Sveen

Statsautorisert revisor
dir. tlf: 913 38 158