Norsk Regnskap avd Lillestrøm

Adresse

Norsk Regnskap AS
Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm

Telefon

Epost

post@norskregnskap.no

Våre regnskapsførere i Lillestrøm

Jan-Ove Molle

Partner
Daglig leder
Statsautorisert regnskapsfører
Oda Dale Lauritsen

Oda Dale Lauritsen

Statsautorisert regnskapsfører


Toril Haugo Norsk Regnskap

Torill Haugo Sletta

Teamleder
Statsautorisert regnskapsfører

Nils Dybdal

Statsautorisert regnskapsfører


Julia Parshina

Statsautorisert regnskapsfører

Anniqa Dahl

Regnskapskonsulent

Janine Victoria Mikkelsen

Regnskapskonsulent

Anne Kari Martinsen

Regnskapskonsulent

Sylwia Szajner

Regnskapskonsulent

Jonas Ødegården Olsberg

Regnskapsrådgiver

Magnus Stokkvin

Regnskapsmedarbeider

Zeynep Irene Grimnes

Regnskapsmedarbeider

Knut Sveen

Statsautorisert revisor

Jørn Slåtten

Leder marked & forretningsutvikling