Norsk Regnskap Oslo – avd Nordstrand

Adresse

Kongsvn.96B
Pb 43 Bekkelagshøgda
1109 Oslo

Sinus AS

Våre regnskapsførere i Oslo avdeling Nordstrand

Bjørn-Wiggo Renø

Daglig leder, Oslo
Aut. regnskapsfører / Statsaut. revisor
tlf: 948 89 000
mobil: 911 36 614

Gro Båreim

Regnskapskonsulent
tlf: 948 89 000
dir. tlf: 952 55 867


Anne Kari Martinsen

Regnskapskonsulent
tlf: 948 89 000
dir. tlf: 952 55 866

Julia Parshina

Aut. regnskapsfører
tlf: 951 21 000
dir. tlf: 417 02 371

Jørn Slåtten

Leder marked & forretningsutvikling
dir. tlf: 98 23 93 13
marked@norskregnskap.no

Knut Sveen

Statsautorisert revisor
dir. tlf: 913 38 158