Vi åpner nytt regnskapskontor i Bergen

Sep 2, 2019

«Vår forretningsstrategi er ambisiøs og vi jobber aktivt med å bli en ledende regnskapsrådgiver i hele Norge og det markeres nå med åpning av nytt regnskapskontor i Bergen 2. September 2019», sier Jan-Ove Molle, daglig leder i Norsk Regnskap

 

«Det blir nesten som å flytte hjem igjen»
«Som utflyttet bergenser får jeg nå muligheten til å komme tilbake og bli en del av den bergenske hverdagen igjen. Det er i anledning av at en god kollega flytter vestover vi i Norsk Regnskap så muligheten til å etablere oss i Bergen.  Jeg personlig ser fram til å bruke mer tid i hjembyen, både til å følge opp familie og gamle kontakter i tillegg til å bygge nye kunderelasjoner», sier Jan-Ove Molle.

Norsk Regnskap skal med kunnskap og engasjement skape suksesshistorier sammen med sine kunder. De er en stolt organisasjon og med sine team av dedikerte rådgivere strekker de seg litt lenger slik at de blir en proaktiv og langsiktig samarbeidspartner for sine kunder.

Norsk Regnskap, ved daglig leder Jan-Ove Molle, tok tidlig initiativ til en grundig evaluering av kundenes fremtidige behov med fokus på å styrke selskapets satsing som et regnskapsbyrå som er tilpasset den digitale tidsalder.

Det har vært en tidsreise innen regnskapsbransjen. Fra papirhåndtering og scanning av bilagene, til i dag, hvor alt er i skyen. Norsk Regnskap var tidlig ute med å tilby sine kunder digitale skyløsninger og jobber aktivt i dag med å automatisere prosesser og få flere nye kunder over på skybasert regnskapsføring.

«Vi ser at vårt arbeid skaper gode vekst muligheter og bedre hverdag hos våre kunder. Vi bistår med rådgivning innen skybasert regnskapsføring i tillegg til rådgivning i deres daglige virke som for eksempel fakturering, personal, lønn og drift. Kundene opplever å bli avlastet og får mindre dårlig samvittighet. De slipper oppgaver som de må gjøre på toppen av alt annet og kan fokusere på det de kan best. Vi har tro på at et slikt samarbeid gir rom for lønnsom drift og suksesshistorier», sier Jan-Ove Molle.

Trenger du hjelp med regnskapet?