HR og personal

Vi støtter våre kunder i daglig drift og oppfølging av HR- og personalbehov. Her er noe av det vi løser:

 • Løpende personaloppgaver
 • Personal arbeid
 • I større bedrifter

LØPENDE PERSONALOPPGAVER

 • Fraværsoppfølging
 • Fraværsregistrering
 • Inntektsopplysninger sykemeldte
 • Oppfølging ref. sykemeldte
 • Forsikringer
 • OTP
 • Bedriftshelsetjeneste

PERSONAL ARBEID

 • Arbeidsavtaler
 • Oppsigelse/avskjed/permisjon/
 • permittering
 • Rekruttering/ansettelser
 • Faglig støtte

I STØRRE BEDRIFTER

Vi kan bistå din personalansvarlige med å tilrettelegge for gode rutiner for all personalhåndtering. 

 

 • HR-system/Personal
 • HMS
 • GDPR
 • Utvikling av ledere og medarbeidere

Vi lever med stadig endring og utvikling rundt oss. Mange opplever store endringer som følge av økende digitalisering. Det skjer mye innen myndighetenes krav og rapporteringer. Vi støtter våre kunder i deres daglige drift og bistår i å følge opp HR og personal behov. Vi jobber tett med  våre kunder slik at vi sammen kan bygge gode rutiner og tilpassede rapporter. Du som leder skal være trygg på at dine ansatte blir ivaretatt. Du vil oppleve avlastning og en enklere hverdag slik at du kan fokusere på det du kan best.