It og teknisk

Vi har kompetansen og kan hjelpe til med å etablere gode system strukturer og arbeidsprosesser.

 

 • Integrasjoner
 • Automatisering av ulike prosesser
 • Brukerprofiler og brukerendringer

Hva vi kan hjelpe med

Vi forstår hvor viktig det er å ha gode IT verktøy og pålitelige driftssystemer. Vi forstår sammenhengen og  kan bistå ved integrering av nye kasseløsninger og logistikk systemer mm.

Vi har kompetansen og kan hjelpe til med å etablere gode rutiner og prosesser. Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon.

Våre erfarne rådgivere og samarbeidspartnere har spesial kompetanse innen

 • Integrasjon med bank
 • Integrasjoner (kasse, nettbutikk, CRM, timesystemer )
 • Automatisering av prosesser
 • AI
 • Automatiske avstemminger
 • Systemintegrator
 • Systemoppsett (regnskap / lønn)
 • Vi har kompetansen til å se etter forenklinger