Økonomi og rapportering

Norsk Regnskap har kompetansen og erfaringen du trenger for å få kontroll og ha løpende oversikt over din bedrifts økonomiske situasjon. Deriblant:

  • Rapportering
  • Årsoppgjør og analyser
  • Fakturering og remittering

Rapportering

Alle aksjeselskap i Norge er regnskapspliktige, dette vil si at de må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, og skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. Denne rapporteringen kan gjøres på egenhånd, men for å forsikre seg om at det blir gjort riktig og innen fristen er det i de aller fleste tilfeller riktig å få hjelp av en autorisert regnskapsfører.

Les mer om rapportering

ÅRSOPPGJØR OG ANALYSER

Ved utgangen av et regnskapsår er bedrifter pliktig å utarbeide årsoppgjør. Årsoppgjøret er en oversikt over virksomhetens offisielle regnskap ved slutten av perioden. Årsoppgjøret skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.

Les mer om årsoppgjør og analyser 

FAKTURERING OG REMITTERING

Alle selskaper er pålagt å utstede faktura etter salg av varer og tjenester. Fakturaen skal ideelt sendes kunden senest en måned etter mottatt vare/tjeneste.
Remittering handler om å bokføre og betale en inngående faktura. Når en inngående betaling blir registrert i regnskapssystemet vil det samtidig opprettes en faktura som kan sendes videre til nettbank. 

Les mer om fakturering og remittering

Økonomistyring

I dagens økonomiske klima er det stadig flere som henvender seg til oss med ønske om økonomisk rådgivning. Mange opplever nedgang i kunder og økonomi, men med god økonomisk rådgivning og økonomistyring, kan man unngå mange fallgruver og sørge for at virksomheten holder en sunn økonomi.

Les mer om økonomistyring

Rådgivning

Det kan i perioden være nyttig å hente inn ekstra økonomisk kompetanse for å frigjøre tid og for å få nye øyne på økonomistyringen. Vi i Norsk Regnskap har flere dyktige konsulenter som kan bistå din bedrift i en periode hvor du trenger ekstra ressurs og mer økonomisk kompetanse.

Les mer om rådgivning 

Oppstart

En bedrift er som regel ikke ordentlig i gang før det har gått noen år. Av den grunn er det mulig å få godkjent de fem foregående årene som oppstart. Under denne perioden vil virksomheten kunne oppnå fradrag i kostnader knyttet til skattepliktig næringsvirksomhet. For å kunne oppnå dette er du nødt til å kunne dokumentere alle utgifter og kostnader i perioden.

Les mer om oppstart av bedrifter

Vi i Norsk Regnskap har kompetansen og erfaringen du trenger for å få kontroll og ha løpende oversikt over din bedrifts økonomiske situasjon. Vi bistår i dag våre kunder med gode rutiner for regnskap og rapportering. Ta kontakt med oss for å bli mer kjent med våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg. Vi har tro på tett samarbeid og at vi sammen skaper vekst og suksess historier.