FAKTURERING OG REMITTERING

Alle selskaper er pålagt å utstede faktura etter salg av varer og tjenester. Fakturaen skal ideelt sendes kunden senest en måned etter mottatt vare/tjeneste.

Remittering handler om å bokføre og betale en inngående faktura. Når en inngående betaling blir registrert i regnskapssystemet vil det samtidig opprettes en faktura som kan sendes videre til nettbank.

 

HVORDAN BØR FAKTURAEN VÆRE?

Det følger strenge krav av bokføringsloven for hva som skal inngå i fakturaen, og inntekten skal bokføres i det fakturaen er sendt, selv om betalingen enda ikke er mottatt. En faktura skal minst inneholde:

Årsoppgjørsbrev

Fakturering kan til tider være en tidkrevende og stokastisk prosess, ved bruk av digitale regnskapsprogrammer kan denne prosessen automatiseres betraktelig og gjøre det enkelt å holde oversikt.

 

Viktig med gode remitteringsrutiner

Remittering vil føre til effektivisering og kostnadsbesparelser da flere fakturaer kan godkjennes og betales fra regnskapsprogrammet uten å hver gang måtte gå gjennom nettbanken. Ved raskere betaling av gjeld til leverandører kan det medføre kontantrabatt.

Vi kan bistå med å sette opp et riktig oppsett for remittering, slik at du alltid er ajour og samtidig være oppdatert med de skattemessige virkninger fra det bokførte bilaget.

 

Automatikk ved purring/inkasso

Dersom en utstedt faktura ikke betjenes innen gitt frist vil det med våre rutiner opprettes en purring. En purring er en påminnelse til dine kunder om utestående betaling. Dette kan oppleves av kunden som irriterende, men betalingen må innhentes.

Med våre rutiner og et godt tilrettelagt regnskapssystem kan dette gå automatisk, slik at du slipper å tenke på det. En betalingspåminnelsen settes opp i samarbeid med deg slik at den kan sendes ut automatisk f.eks. 14 dager etter gitt forfallsdato og her kan kan da legges til et purregebyr hvis hensiktsmessig.

Hvis en faktura ikke betjenes etter purring, bør man vurdere å sende et varsel om inkasso. Dersom inkassovarsel ikke behandles innen 14 dager vil betalingen ofte sendes videre til et inkassobyrå. Et inkassobyrå tar over ansvaret og vil kreve inn utestående fordringer/gjeld. Dette er en ekstratjeneste som fører til ytterligere kostnader gjennom gebyrer og renter for den som ikke har betalt fakturaen.

 

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no