En bedrift er som regel ikke ordentlig i gang før det har gått noen år. Av den grunn er det mulig å få godkjent de fem foregående årene som oppstart. Under denne perioden vil virksomheten kunne oppnå fradrag i kostnader knyttet til skattepliktig næringsvirksomhet.

For å kunne oppnå dette er du nødt til å kunne dokumentere alle utgifter og kostnader i perioden. God og riktig dokumentasjon er nødvendig for å kunne søke om å få fradragsført kostnader og inntekter under oppstartsperioden. I sammenheng med dette må virksomheten også ha oversikt over sin inngående balanse, altså balansen ved inngang av perioden.

 

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no