Rådgivning og Management for hire

Når du trenger ekstra økonomisk kompetanse

God rådgivning når du trenger det

Det kan i perioden være nyttig å hente inn ekstra økonomisk kompetanse, i form av rådgivning, for å frigjøre tid og for å få nye øyne på økonomistyringen. Vi i Norsk Regnskap har flere dyktige konsulenter som kan bistå din bedrift i en periode hvor du trenger ekstra ressurs og mer økonomisk kompetanse. Vi kan bistå med å sikre regnskapet med gode rutiner, brukervennlige regnskapssystemer og kunnskapsrik rådgivning som hjelper deg å ha full oversikt over alt som skjer i løpet av året.

Mange bedriftsledere opplever hektiske perioder, enten det er under oppstart eller grunnet andre forretningsmessige utfordringer, og regnskapet blir nedprioritert. Kanskje det har gått så langt at de ansatte ikke fikk lønn til avtalt tid, eller at man er usikker på om årsrapporten reflekterer virkeligheten? Dette kan få store konsekvenser for en bedrift, og rot i regnskapet kan i ekstreme tilfeller være straffbart.

Norsk Regnskap hjelper deg gjerne med oppryddingen i regnskapet, så din bedrift kommer på på rett kjøl.

Vi hjelper deg gjerne med oppryddingen i regnskapet, så din bedrift kommer på på rett kjøl

Det er viktig at vi blir kjent med og tilpasser oss dine rutiner og systemer. Vi verdsetter god samhandling og legger vekt på i starten av et samarbeid å avklare roller, ansvarsfordeling og krav til dokumentasjon. I tillegg legger vi stor vekt på å tilpasse oss din bedrifts drift og hverdag. Norsk Regnskap har lang erfaring med å arbeid i ulike systemer og legger til rette våre tjenester så det er i henhold til våre kunders behov og målsetninger.

Vi har som mål å jobbe tett med deg slik at vi sammen skaper vekst og suksesshistorier.

I løpet av et regnskapsår kommer det mange frister som må holdes. På bakgrunn av virksomhetens størrelse og natur har myndighetene forskjellige krav til dokumenter og rapporter som skal leveres. Det kan være utfordrende å holde oversikt over dette, og det kan i mange tilfeller bli nedprioritert. Med god kontroll på regnskapet er det enklere å opprettholde tidsfristene i årshjulet.

Finansielle nøkkeltall er gode indikatorer for en risikovurdering av bedriften. Tallene kan varsle om farer gjennom for eksempel kontantstrømmer, likviditet, soliditet, struktur og rentabilitet. Ved god styring kan en virksomhets risiko også reguleres av disse faktorene. Risikovurdering av bedrift kommer til spille, både for eget selskap, men også i vurdering av kunder, leverandører partnere og andre selskaper for øvrig. Dette for dokumentasjon og strategisk planlegging, vurderinger av kredittverdighet og konkursrisiko i tråd med kjøp og salg, og due diligence og andre verdivurderinger

Controllerens oppgave er å ha oversikt og ansvar for alle regnskapsmessige og finansielle aktiviteter i en bedrift, og sørger for at regnskapet bokføres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Regnskapet skal til en hver tid kan gi en presis forklaring av bedriftens økonomiske situasjon.

I tillegg inkluderer rollen å ha et overordnet ansvar for oppgaver som regnskap, budsjettering, intern kontroll, økonomisk planlegging og videreutvikling. Personen fungerer som rådgiver og pådriver, og legger til rette slik at styret kan ta beslutninger, om for eksempel investeringer og budsjettering, på bakgrunn i et korrekt økonomisk grunnlag. Controlleren rapporterer som regel til en økonomisjef eller til daglig leder i de fleste SMB bedrifter.

Norsk Regnskap har den kompetansen du trenger og vi vil hjelpe deg med full kontroll innen økonomi

Økonomisjefen i virksomheten har flere viktige ansvarsoppgaver for at bedriftens drift skal fungere knirkefritt, og det er viktig at personen har full oversikt over regnskapet. Dette innebærer ansvar for budsjett, regnskap, investeringer og utgifter og å kunne besvare spørsmål rundt dette til enhver tid.

Avhengig av en virksomhets størrelse finnes det ofte en økonomiavdeling som ledes av økonomisjefen. Økonomiavdelingen drifter alt hva gjelder økonomi, som bokføring, fakturering, lønnsutbetaling, budsjettering, rapportering osv.

Men det er mange bedrifter som ikke kan forsvare å ansette en økonomisjef, og ikke ha en egen økonomiavdeling. Norsk Regnskap har den kompetansen du trenger og vi hjelper deg å ha full kontroll på alt hva innen økonomi, og vi kan fungere som din økonomiavdeling.