Regnskap og lønn

Vi hjelper deg med alt av regnskap og lønn slik at det blir enklere for deg. I samarbeid med oss kan du ha mer fokus på dine kjerneoppgaver.

 

  • Regnskap
  • Avstemming
  • Lønn

Regnskap

Et regnskap bidrar til å skape tillit til bedriften din, og det gir eierne en god oversikt over driften. Et regnskap dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi (inntekter og kostnader) og et regnskap danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som skal leveres til myndighetene.

Les mer om regnskap

Avstemming

Avstemming betyr å dokumenterer tallene i regnskapet og bl. annet sikre at det ikke er avvik som må korrigeres. Avstemming må gjøres i forbindelse med årsregnskapet. Det skal foreligge dokumentasjon på alle balanseposter som ikke er ubetydelige.

Lønn

Ved å få hjelp til å kjøre lønn hver måned er du sikret at den ansatte alltid vil føle seg trygg i arbeidsforholdet og at lønn blir betalt i henhold til avtaler, lover og regler. Lønnskjøring er et fagfelt som krever god innsikt i lover og regler og forståelse av hvordan det skal registreres i regnskapet og hvordan det skal rapporteres. Det tar tid og er komplekst, og dette kan vi hjelpe deg med.

Les mer om lønn

Vi kan avlaste din arbeidsdag med å bistå med regnskapet og vi vil bidra til at du får mer kontroll over den økonomiske situasjonen. I samarbeid med våre dyktige regnskapsrådgivere kan du oppleve økt effektivitet og en mer lønnsom drift. Lønnskjøring er et fagfelt som krever god innsikt i lover og regler og forståelse av hvordan det skal registreres i regnskapet og hvordan det skal rapporteres. Det tar tid og er komplekst, og dette kan vi hjelpe deg med.

Vi hjelper deg med alt av regnskap og lønn slik at det blir enklere for deg.

I samarbeid med oss kan du ha mer fokus på dine kjerneoppgaver. Vi kan avlaste din arbeidsdag med å bistå med regnskapet og vi vil bidra til at du får mer kontroll over den økonomiske situasjonen.