AVSTEMMING

Avstemming på regnskapsspråket betyr å sammenligne tallene i regnskapet med andre rapporter, for å se at informasjonen samsvarer. Avstemming er en metode i innen regnskapsføring, som går ut på å sammenligne en del av årsregnskapet, med andre dokumenter, for å se om disse samsvarer. Dette gjøres fordi det i et årsregnskap skal foreligge dokumentasjon på alle balanseposter som ikke er ubetydelige.

Ta kontakt med oss om du kan trenge hjelp til å avstemme ditt regnskap.


 

ANDRE TJENESTER – REGNSKAP OG LØNN

REGNSKAP

AVSTEMMING

LØNN

KONTAKT OSS

Legg igjen navn og e-post så kontakter vi deg.

Eller ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no