Lønn

Vi forenkler hverdagen for deg!

Ved å få hjelp til å kjøre lønn hver måned er du sikret at den ansatte alltid vil føle seg trygg i arbeidsforholdet og at lønn blir betalt i henhold til avtaler og i henhold til myndighetenes lover og regler. I Norge opplever vi at det stilles stadig større krav til kunnskaper og kvalifikasjoner hos de som kjører lønn, Lønnskjøring er et fagfelt som krever god innsikt i lover og regler og forståelse av hvordan det skal registreres i regnskapet og hvordan det skal rapporteres. Det tar tid og er komplekst, og dette kan vi hjelpe deg med.

Sikre lønn til dine ansatte

En av en bedrifts viktigste funksjoner er lønnskjøring. Vi har den kompetanse du trenger for å sikre at din bedrift alltid kjører lønn i henhold til alle avtaler og at dere er oppdatert i forhold til alle lover og regler innen lønnsområdet. 

I din bedrift vil personalansvarlige sende lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi registrerer lønnsgrunnlagene, vi foretar lønnskjøring og er ansvarlig for å sende lønnsslippen til hver ansatt til deres e-post. Du skal oppleve at dette skal være en forutsigbar prosess slik at den ansatte aldri føler noen form for usikkerhet om lønnen kommer inn på konto som avtalt.

All lønnskjøring konteres automatisk i ditt regnskap. Du har oversikt og kontroll på dette til enhver tid. For hver lønnskjøring tar vi ansvar for:

  • Vi kjører utbetalingsliste
  • Vi beregner skattetrekket for deg
  • Vi beregner arbeidsgiveravgiften for deg
  • Vi kalkulerer feriepengene for deg inklusiv 5. ferieuke
  • Vi utarbeider alle oppsummeringer for hver ansatt per 31.12 

Sammen med våre kunder bygger vi tilpassede rapporter og oppgjørslister etter behov, slik at din hverdag blir forenklet og du kan fokusere på det du kan best.

Lønnssystem

Vi jobber med Norges største og beste lønnssystem; Huldt & Lillevik. Systemet er et lønnssystem som er bygget for norske forhold. Vi jobber tett med systemleverandør, slik at vi alltid sitter med den siste oppdateringen og jobber effektivt og optimalt i systemet. Med lang og god erfaring med å kjøre lønn for flere stor og små kunder kan vi raskt tilpasse våre erfaringsbaserte rutiner for din bedrift.

Med Huldt & Lillevik Lønn har vi et lønnssystem som ivaretar alle norske særtrekk knyttet til lover, regler og rapporteringskrav. For deg og din bedrift betyr det at funksjonaliteten og arbeidsflyten i systemet er logisk og intuitiv for alle brukere, fra A til Å.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan avlaste din hverdag ved at vi tar ansvar for lønn og lønnsrapporteringen.

Kontakt oss

Legg igjen navn og e-post så kontakter vi deg.

Eller ta gjerne kontakt med oss på Tlf: +47 951 21 000

eller E-post: post@norskregsnkap.no