Lønn

Lønnskjøring er et fagfelt som krever god innsikt i lover og regler. Vi hjelper deg!

Våre medarbeidere gir gode råd om lønn

Ved å få hjelp til å kjøre lønn hver måned sikrer du at den ansatte alltid vil føle seg trygg i arbeidsforholdet og at lønn blir betalt i henhold til avtaler og til myndighetenes lover og regler. I Norge opplever vi at det stilles stadig større krav til kunnskap og kvalifikasjoner hos de som kjører lønn.

Lønnskjøring er et fagfelt som krever god innsikt i lover og regler. I tillegg trenger man forståelse av hvordan det skal registreres i regnskapet og hvordan det skal rapporteres. Det tar tid og er komplekst, og dette kan vi hjelpe deg med.

En av bedriftens viktigste funksjoner er lønnskjøring. Vi har den kompetanse du trenger for å sikre at din bedrift alltid kjører lønn i henhold til alle avtaler. Dere vil alltid være oppdatert i forhold til alle lover og regler innen lønnsområdet.

I din bedrift vil personalansvarlige sende lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi registrerer lønnsgrunnlagene, utfører lønnskjøring og er ansvarlig for å sende lønnsslippen på epost til hver ansatt. Du vil oppleve en forutsigbar prosess og den ansatte vil aldri føler på usikkerhet på om lønnen kommer inn på konto som avtalt.

All lønnskjøring konteres automatisk i ditt regnskap. Du har oversikt og kontroll på dette til enhver tid. For hver lønnskjøring tar vi ansvar for:

  • Vi kjører utbetalingsliste
  • Vi beregner skattetrekket for deg
  • Vi beregner arbeidsgiveravgiften for deg
  • Vi kalkulerer feriepengene for deg inklusiv 5. ferieuke
  • Vi utarbeider alle oppsummeringer for hver ansatt per 31.12 

Sammen med våre kunder bygger vi tilpassede rapporter og oppgjørslister etter behov, slik at din hverdag blir forenklet og du kan fokusere på det du kan best.

Vi jobber med Norges største og beste lønnssystem; Huldt & Lillevik. Systemet er et lønnssystem som er bygget for norske forhold. Vi jobber tett med systemleverandør, slik at vi alltid sitter med den siste oppdateringen og jobber effektivt og optimalt i systemet. Med lang og god erfaring med å kjøre lønn for både små og store bedrifter, tilpasser vi raskt våre erfaringsbaserte rutiner for din bedrift.

Med Huldt & Lillevik Lønn har vi et lønnssystem som ivaretar alle norske særtrekk knyttet til lover, regler og rapporteringskrav. For deg og din bedrift betyr det at funksjonaliteten og arbeidsflyten i systemet er logisk og intuitiv for alle brukere, fra A til Å.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan avlaste din hverdag ved at vi tar ansvar for lønn og lønnsrapporteringen.